آسیب های کفش پاشنه بلند برای سلامتی بانوان

به گفته متخصصان و جراحان مفاصل پـا، زنانی که کفش های پاشنه بلند می پوشند تلاش می کنند با زور پاهایشان را در قالب این نوع کفش ها قرار دهند که بیشتر زمان ها هم راحت نیستند.

 این نوع کفش ها موجب تغییر حالت و شکل پــا می شود.این تغییرات می تواند بسیار دردناک باشد.

درد زانو، درد قسمت هایی از کمر و درد پا از عوارض شایع میان زنانی است که از کفش های پاشنه بلند استفاده می کنند.

تاندوم های پاشنه از آسیب پذیرترین قسمت های پــا هستند که با استفاده از کفش های پاشنه بلند به شدت آسیب می بینند.

پوشیدن کفش پاشنه بلند موجب می شود پــا در وضعی قرار گیرد که زاویه پشتی پا کوچک شود.

زمانی که این افراد بخواهند به جای کفش پاشنه بلند از کفش های معمولی استفاده کنند، پای آنها باید دوباره به حالت پیشین برگردد که این تغییر زاویه پا بسیار دردناک است و موجب پاره شدن تاندوم های مچ پـا می شود.

تحقیقات نشان می دهد زنانی که استفاده از کفش های پاشنه بلند را متوقف کنند، حتی چند دهه پس از آن نیز با ناراحتی ها و عوارض مربوط به آن دست به گریبان خواهند بود.

نوشته شده در تاریخ 21 تیر 89    | توسط:    | طبقه بندی: جالب و خواندنی، جنسی و زناشویی، علمی و آموزشی،     |
نظرات()