روز دوشنبه میرحسین موسوی در جمعی از همراهان خود مدعی شد که بزودی ناگفته های جنگ را بازگو خواهم کرد.این اظهارات موسوی پس از انتقاد محسن رضائی از عملکرد دولت در دوران جنگ صورت گرفت.محسن رضائی، موسوی را در پذیرش قطعنامه مقصر دانسته بود.

روز دوشنبه میرحسین موسوی در جمعی از همراهان خود مدعی شد که بزودی ناگفته های جنگ را بازگو خواهم کرد.این اظهارات موسوی پس از انتقاد محسن رضائی از عملکرد دولت در دوران جنگ صورت گرفت.محسن رضائی، موسوی را در پذیرش قطعنامه مقصر دانسته بود.

با این حال اظهار نظر اخیر موسوی بازتاب گسترده ای در رسانه های سبز داشت.در همین رابطه نیک آهنگ کوثر از کاریکاتوریست های ضد انقلاب و فراری از کشور، سخنان روز دوشنبه موسوی را با طرحی جدید به سخره گرفت.

نوشته شده در تاریخ 6 مرداد 89    | توسط:    |    |
نظرات()